Wtorek, 01. Grudzień 2015
sbrr
Swietokrzyskie Biuro Rozwoju
Regionalnego
ops
Polski Portal Pomocy
Spolecznej
mpips
Ministerstwo Pracy i Polityki
Spolecznej
szkolenia

Uczestnicy Projektu kończą zajęcia z Doradcą Zawodowym i Psychologiem

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie od miesiąca stycznia 2012r. rozpoczął realizację V edycji projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej …
Ośrodek Drukuj
Wpisany przez admin   
Środa, 10 Grudzień 2008 02:56

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie utworzony został uchwałą Nr 18/II/92 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 marca 1990 roku.

Organizację i zakres działania ośrodka określa statut.

Organizację wewnętrzną ośrodka oraz zakres zadań dla pracowników określa Regulamin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową podległą gminie powołaną do realizacji zadań zleconych gminie oraz własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

Gmina Mniów liczy 9.198 mieszkańców co oznacza, że na pracownika socjalnego w terenie przypada 3.066 osób, a zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na jednego pracownika socjalnego powinno przypadać 2.000 osób.

Ostatnio zmieniany w Środa, 10 Grudzień 2008 08:52
 
efs_pokl
Realizacja: tsig.pl
Copyright © 2008 GOPS w Mniowie. Wszelkie prawa zastrzezone.